Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

STANOWISKO SAMORZĄDÓW: GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW, GMINY GŁOGÓW, GMINY ŻUKOWICE, GMINY KOTLA PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA WARIANT PÓŁNOCNY OBWODNICY GŁOGOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12 WG OPRACOWANIA TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O. NA ZLECENIE GDDKIA O. WROCŁAW.

piątek, 13 listopada 2020 12:23
-
alt

Odpowiadając na pismo firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z dnia 28.10.2020 r. realizującej dokumentację projektową na zlecenie GDDKiA O. Wrocław, po przeanalizowaniu wszystkich przebiegów wariantów budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 informujemy mieszkańców, że w naszej zgodnej i jednomyślnej opinii tzw. wariant północny (PN-5) powinien być najwłaściwszym wyborem do realizacji.
Podyktowane jest to wieloma czynnikami gospodarczymi i społecznymi oraz pełną analizą przedstawionych rozwiązań oraz korzyści i zagrożeń z przebiegu poszczególnych wariantów.
Czynniki gospodarcze:
Wariant północny przebiega przez Miejską Strefę Inwestycyjną, co pomimo wyłączenia części gruntów ma pozytywny wpływ na atrakcyjność pozostałych terenów Strefy dla przyszłych inwestorów. Wiąże się to także z planami realizacji w tym miejscu przez PKP budowy połączenia węzłem linii kolejowych (14 i 273) oraz możliwą lokalizacja portu na Odrze i związanego z tym centrum logistycznego (w ramach krajowego programu „kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”).
Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za północnym wariantami jest stworzenie dobrej dostępność komunikacyjnej dla położonej w sąsiedztwie Huty Miedzi Głogów a także do planowanego szybu GG-2 ODRA w pobliżu miejscowości Słone. Wariant południowy nie daje takiej możliwości.
Czynniki społeczne:
Warianty południowe przebiegają bardzo blisko domów głogowian oraz mieszkańców Gminy Głogów i Jerzmanowej, co bezsprzecznie będzie negatywnie wpływać na ich zdrowie i ekologię w tych miejscach.
Niewątpliwie negatywnym czynnikiem przebiegu wariantu południowego jest odcięcie obszarów mieszkalnych w południowo – wschodniej części miasta i osiedli mieszkaniowych położonych w gminie Głogów (wiejskiej) i Jerzmanowa, a przyległych do granic miasta Głogowa. Odległość planowanej obwodnicy od istniejącej zabudowy jest zbyt mała i wynosi ok. 50 metrów.
Warianty południowe mają jeszcze jedno negatywne rozwiązanie - brak węzła na wysokości os. Piastów Śląskich, co pozbawiałoby dogodnego dojazdu mieszkańców w kierunku południowym na Polkowice i Lubin.

W naszej wspólnej opinii wariant północny PN5 jest najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych inwestycją gmin i ich mieszkańców. Nie tylko nie przebiega w pobliżu domostw, ale także jest szansą na otwarcie nowych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe we wschodniej części miasta. Wybudowanie obwodnicy według tzw. wariantu północnego ugruntuje planowane lokalizacje poru rzecznego i węzła kolejowego. To także dodatkowe odciążenie Głogowa poprzez połączenie komunikacyjne Huty z pozostałymi oddziałami KGHM. Wariant północny pozwoli także na odciążenie ruchu z kierunku Sławy i przekierowania go na obwodnicę.

Ponadto zaakceptowano następujące parametry techniczne planowanej obwodnicy z mostem na Odrze:
- klasa drogi – GP
- prędkość projektowa – 80 km/h
- prędkość miarodajna 100 km/h
- nośność 115 kN/oś
- kategoria ruchu KR5
- przekrój minimalny – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m
- szerokość pasa dzielącego – min 5 m
- skrajnia pionowa nad drogą GP – 5 m
Dostępność – tylko w węzłach

Prezydent Miasta Głogowa Głogowa – Rafael Rokaszewicz
Wójt Gminy Głogów – Bartłomiej Zimny
Wójt Gminy Kotla – Łukasz Horbatowski
Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn
 

 (kliknij aby powiększyć)